Regulamin

I. Przechowywanie danych osobowych

1. Portal e-Kotwica.pl zbiera dane osobowe uczestników typera w celu ustalenia ich tożsamości w dniu rozdawania nagród. Adresy, numery telefonów oraz dane personalne nie bedą używane w celach marketingowych ani przekazywane innym.

2. Portal e-Kotwica.pl przekaże dane laureatów sponsorom nagród  w celu wydania nagrody.

II. Nagrody

1. Fundatorami nagród są:  Futbolplanet Errea Wielkopolska oraz sklep kibica ISS-Sport oferujący oryginalne koszulki piłkarskie.

2. Odpowiedzialność za nagrody ponoszą fundatorzy.

3. Sponsorzy nagród mogą odmówić przesłania nagrody w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających dalszą współpracę.

4. Serwis e-Kotwica.pl zobowiązuje się do wręczenia nagrody zastępczej w wypadku nieotrzymania jej od sponsorów.

5. Nagroda, o której mowa w punkcie 4. może różnić się od tej oferowanej przez fundatorów.

III. Typowanie

1. Typowanie wyników jest możliwe od momentu ukazania się formularza do godziny 11. dnia startu kolejki ligowej.

2. Głosy oddane po terminie będą nieważne.

IV. Punktacja

1. Każdy uczestnik gry otrzymuje 3 punkty za prawidłowe wytypowanie wyniku oraz 1 punkt za prawidłowe wytypowanie zwycięzcy w każdym z meczów.

2. Mecze wyróżnione w formularzu pogrubioną czcionką  punktowane są: 5 punktów za prawidłowe wytypowanie wyniku oraz 3 punkty za wskazanie zwycięzcy.

3. Na podstawie zsumowanych punktów każdego gracza  pod koniec każdej kolejki ustalona zostanie tabela. Na podstawie tej tabeli, zdobywcy największej łącznej ilości punktów otrzymają nagrody.